Tuesday, May 8, 2012

தயக்க இலைகள்

குறுக்கும் நெடுக்குமாக
பின்னலிடப்படும் விவாதங்களின்போது
தெருப்பிள்ளையாராக தேமேவென இருப்பேன்
மௌனங்களின் அழுத்தங்களை
நகைப்பின் வழியே கசியவிட்டு
கைகுலுக்கி தனிமைகொள்ள
இருளோடு பேசிப்பேசி
துளிர்க்கும் தயக்க இலைகளை
கிள்ளி வீசிக்கொண்டிருப்பேன்
கூடுதலாகிக் கொண்டிருக்கும்
நட்சத்திரங்களின் எண்ணிக்கை...

நன்றி: உயிரோசை.காம்

1 comment:

Post a Comment